Ved

Vi produserer granved, blandingsved og bjørkeved. Tømmeret vi bruker for vedproduksjonen er kjøpt inn lokalt fra gårdbrukere i nærheten av oss. Vi ønsker å bruke norske ressurser fra nærområdet og dermed bidra til reduksjon i behovet for importert ved. Et fotavtrykk mindre for miljøets del.

I produksjonen benytter vi en vedmaskin som bruker strøm, dette for å redusere utslippet fra en traktor på full gass. 

Blandings og granveden er rimeligst å kjøpe, dette fordi veden har en lavere brennverdi en bjørk. Det er et fullgodt alternativ å fyre med, koselig er det også når kvaelommer i grana knitrer i ovnen. 

Bjørka er populær blant annet fordi den har høyere brennverdi noe som gir mer varme. Prisen er derfor noe høyere. 

Prisene som oppgis under fanen "Produkter" er hentepris hos oss. Vi har mulighet for utkjøring mot et tillegg i pris. Vi kan også bære inn og/eller stable ved, be om et tilbud for den tjenesten. Prisene på ved er oppgitt inkl. mva.