Vaktmestertjenester

Kategorier

Din tittel

Vi kan levere tjenester innenfor vaktmestertjenester som følger: 

- opprydding på eiendommen

- rensk og spyling av takrenner

- klippe ned vegetasjon

- rydde og kjøre bort søppel til gjenvinningsstasjon eller en gjenbruksbutikk

- hagearbeid som plenklipping, raking, kjøre vekk hageavfall

- noe vedlikeholdsarbeid som for eksempelt enkelt snekkerarbeid


Annet arbeid kan også være aktuelt, bare ta kontakt så snakker vi om det. Jeg tar på meg det jeg kan utføre.